Bohus Áron

19. Meditáció, 2013, fa, 94 mm
Meditation, 2013, wood, 94 mm

20. Masat 1 emlékpénz, 2012, Cu-Ni, vert, 28x28 mm
MaSat 1 commemorative coin, 2012, cupronickel, struck, 28x28 mm
21. Masat 1 emlékpénz H., 2012, Cu-Ni, vert, 28x28 mm
MaSat 1 commemorative coin R., 2012, cupronickel, struck, 28x28 mm