ASSZONYI TAMÁS
BRÉM FERENC
BÚZA BARNA
CZINDER ANTAL
CSEH ISTVÁN
CSÉRI LAJOS
CSIKAI MÁRTA
CSIKY TIBOR
CSONTOS LÁSZLÓ
SZ. EGYED EMMA
DURAY TIBOR
FEKETE GÉZA
GYENEY JUDIT
HADIK GYULA
HERCZEG KLÁRA
HOLDAS GYÖRGY


ISPÁNKI JÓZSEF
KALLÓ VIKTOR
KALMÁR JÁNOS
KÁKONYI ISTVÁN
KISS GYÖRGY
KOVÁCS BÉLA
CS. KOVÁCS LÁSZLÓ
KUNVÁRI LILLA
KUTAS LÁSZLÓ
LISZTES ISTVÁN
LIGETI ERIKA
LÓRÁNT ZSUZSA
LUGOSSY MÁRIA
MAROSÁN LÁSZLÓ
METKY ÖDÖN
MIRÓ ESZTER


MLADONYICZKY BÉLA
NAGY FERENC
NAGY ISTVÁN JÁNOS
OSVÁTH MÁRIA
PAPI LAJOS
PALOTÁS JÓZSEF
PÁLFFY KATALIN
RENNER KÁLMÁN
SZABÓ GÁBOR
SZABÓ IVÁN
SZANYI PÉTER
TORNAY ENDRE ANDRÁS
TÓTH SÁNDOR
VARGA ÉVA
VÁRHELYI GYÖRGY
VÁRNAGY ILDIKÓ