KOZSUHAROV Ognjan


89. Dunyov István, 2013, bronz, öntött, 78 mm
Stefano Dunyov, 2013, cast bronze, 78 mm

90. Balassi Bálint, 2014, bronz, öntött, 84 mm
Bálint Balassi, 2014, cast bronze, 84 mm