Szabó Gábor

161. Revolutio I., 2010, bronz, öntött, 100 mm
Revolution I, 2010, csat bronze, 100 mm
162. Revolutio II., 2010, bronz, öntött, 90 mm
Revolution II, 2010 cast bronze, 90 mm
163. Revolutio III., 2010, bronz, öntött, 100 mm
Revolution III, 2010, cast bronze, 100 mm