Tisztelt Alkotók, Kedves Műértő Közönség!

...Ismét eltelt két év! Ha Sopron, akkor Érembiennále!
1977-ben Sopron, „a leghűségesebb város” elhatározta, hogy jó házigazdája kíván lenni a magyar éremművészet országos seregszemléjének. Városunk nemes kezdeményezése immár hagyománnyá vált, és íme most is, amikor még kevesebb anyagi eszköz áll a rendelkezésünkre, megtisztelő feladatnak tekintjük megrendezését. A mostoha körülmények és különböző kihívások egy olyan pénzzel nem mérhető emberi elszántságot és szakmai összefogást váltottak ki, melyeknek köszönhetően megszületett ez a kiállítás, Az érmészethez közel álló több cég és alapítvány szintén belépett a támogatók körébe.
A Biennále továbbra is változatlanul fontos szerepet tölt be, otthont ad a hazai alkotóművészek seregszemléjének, hozzájárul alkotásaik megismertetéséhez, városunk lakosságát, s az ide látogató honi és külföldi vendégeket pedig valódi élménybe részesíti, gyönyörködteti. Külön öröm, hogy a „nagy öregek” mellett a legifjabb nemzedék is nagy számban jelentkezett munkáival, bizonyítva, hogy a soproni bemutató továbbra is a magyar éremművészet egyik legfontosabb fóruma.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a szervezeteknek, intézményeknek és magánszemélyeknek, amelyek, illetve akik díjadományozással vagy különböző szervezőmunkával segítették a Biennále sikeres megrendezését. Sopron város nevében a művészeknek alkotói sikereket, a kiállítás látogatóinak pedig felemelő élményt kívánok!

Dr. Fodor Tamás
polgármester

 

Ladies and Gentlemen, Dear Artists and Art Lovers!

...Two Years Have Passed Again! If it’s Sopron, this must be the Medal Biennial!
The most faithful city – civitas fidelissima – Sopron decided to be a good host to the national muster of Hungarian medal art in 1977. This noble initiative of the town has grown into a time-honoured tradition, and now when we have ever fewer financial means at our disposal, we think it is an honourable task to stage the biennial exhibition. The adverse circumstances and various challenges have inspired audacity and professional cooperation that is not measurable in cash. That is how the exhibition could be realized, with also several companies and foundations close to the medal supporting the cause.
The Biennial still has a very important role: it is a major forum for the Hungarian artists active in this field to present their works to one another and to delight the public, both our town-dwellers and the Hungarian and foreign visitors. It is particularly pleasurable that in addition to the “great old masters,” a large number of the youngest generation have also brought their works here, proving that the Sopron exhibition is still one of the most important events of Hungarian medal art.
We owe our gratitude to all organizations, institutions and individuals that have helped our work by donating prizes or rendering all sorts of organizing work for the success of the Biennale. On behalf of the city of Sopron I wish every success to the artists and elevating experience to the visitors!

Dr. Tamás Fodor
Mayor