Fritz Mihály
46. Wass Albert, 2007, ezüstözött bronz, vert, 42 mm
Albert Wass, 2007, bronze, silver-plated, struck, 42 mm
47. Wass Albert H, 2007, ezüstözött bronz, vert , 42 mm
Albert Wass, R, 2007, bronze, silver-plated, struck, 42 mm
48. Szabó Géza, 2009, bronz, vert, 42 mm
Géza Szabó, 2009, bronz, struck, 42 mm
49. Szabó Géza H, 2009, bronz, vert, 42 mm
Géza Szabó R, 2009, bronze, struck, 42 mm
50. Mathias Rex, 2008, bronz, vert, 42 mm
Mathias Rex, 2008, bronze, struck, 42 mm
51. Kákosy László, 2008, bronz, vert, 42 mm
László Kákosy, 2008, bronze, struck, 42 mm