SOMOGYI Tamás
234. Koponyatanulmányok XIII. H. B. (Hamvas Béla), 2003 bronz, 80 mm
Skull studies XIII. H. B. (Béla Hamvas), 2003 bronze, 80 mm
235. Koponyatanulmányok XIV. G. O. (G. Orwell), 2003 bronz, 80 mm
Skull studies XIV. G. O. (G. Orwell), 2003 bronze, 80 mm