PERTL Evetke
204. Kitelepítettek emlékére, 2002 bronz, vert, 42 mm
In Memory of the Forcefully Resettled, 2002 bronze, struck, 42 mm

205. Kitelepítettek emlékére, 2002 bronz, ezüstözött, vert, 42 mm
In Memory of the Forcefully Resettled, 2002 bronze, silver plated, struck, 42 mm