Sopron város nevében üdvözlöm az új évezred első, a kiállítások sorrendjében a XIII. Országos Érembiennále minden résztvevő alkotóját.
Köszöntöm a kortárs éremművészet már klasszikusnak mondható, a biennálékhoz, s remélhetően Sopronhoz is hű alkotóit, "nagy öregjeit" épp úgy, mint azokat a fiatalokat akik örvendetesen nagy létszámban szerepelnek az idei kiállításon.
Hagyománytisztelet és újítókedv, kísérletek a klasszikus érmészet anyagban, megformálásban történő megújítására jellemezték eddig is az érembiennálék kiállításait. S tették nemcsak a kortárs éremművészetben zajló gondolatok, tendenciák tükrévé, de érdekessé és izgalmassá is a kétévenkénti seregszemléket.
Reméljük, az új évezred kiállításai is, hasonlóan érdekesek és izgalmasak lesznek.
Egy ilyen hagyományait tiszteletben tartó, de ugyanakkor friss, eleven és korszerű életet élni szándékozó városban különösen érdekes megfigyelni azt, hogyan gondolkodnak minderről a művészek. Hogyan találják meg a helyes arányokat ebben a kötött műformában a hagyományok tiszteletben tartása, és azok megváltoztatása, megújítása között. Kíváncsian várjuk tehát az éremművészek erről is szóló üzenetét, a világokat, világunkat tükröző újabb remekműveit.
Végül köszöntöm mindazon intézményeket és személyeket, amelyek és akik e kiállítás létrehozásán, a kortárs éremművészet alkotásainak méltó bemutatásán fáradoztak.

Tengerdi Antal
alpolgármester

 

On behalf of the town of Sopron, let me welcome all the participants of the first national medal biennale of the new millenium - and the 13th in the row.
Let me first greet the classics of contemporary medallic art who are faithful to the biennale and hopefully to Sopron, too: the "old masters", as well as the young ones who have entered in joyfully large numbers for this year's exhibition.
Respect for tradition and an innovative spirit, experiments to revive the materials and techniques of classical medal have always been characteristic of the two-yearly muster of Hungarian medals. Through them, the biennales did not merely reflect the fomenting ideas and tendencies within contemporary medallic art but they also became highly exciting and attractive.
We do hope the exhibitions of the next millenium will be just as exciting and attractive.
In a town like Sopron that has reverence for its traditions but also aspires after fresh, lively and up-to-date living, it is interesting to learn how the artists think about all that. How they find the right proportions between respect for traditions and the drive to challenge them, to innovate, in an art form that has so many constraints. We are awaiting therefore the new masterpieces of the medallists reflecting so many worlds - our world.
Let me finally greet all the institutions and persons who have made every effort to present the great works of contemporary medallic art in due form.

Antal Tengerdi
deputy mayor