Az 1977-ben elhatározott kezdeményezés, hogy Sopron, "a leghűségesebb város" jó házigazdája kíván lenni a magyar éremművészet országos seregszemléjének, immár gyökeret eresztett.
A város kultúrtörténeti múltja, sajátos atmoszférája, idegenforgalmi kulcshelyzete teremtett e rendezvénynek páratlan lehetőséget.
A hagyománnyá szélesedett biennále megszervezése e képzőművészeti ág szakértőinek, a műfajt pártolók kiscsoportjának sokéves ügybuzgalmát, áldozatkész munkáját dicséri; a város egyik legrangosabb kulturális eseményévé vált.
A mindennapokat, mint minden ember, a művészek is új szintézisben élik át: felelősen, tartalmasán. A biennále nagyszámú résztvevőjének többsége alkotásaiban e tudatos felelősséget fejezi ki. Műveikben együtt van jelen a hagyományos és a sokszor meglepően új. Elmélyült tartalmúak a Széchenyi István születésének bicentenáriumára készült érmek.
Sopron Város önkormányzata, polgárai nevében abban a reményben köszöntöm a VIII. Országos Érembiennálén résztvevő művészeket, hogy érmeik megtalálják az utat kortársaikhoz, a szakmához maiságukkal és minőségükkel, a bíztató folytatás esélyével.
Bízom abban, hogy a hazai alkotóművészek legkiválóbbjai maradandó élményhez juttatják alkotásaikkal városunk la-kosságát, az idelátogató hazai és külföldi vendégeket egyaránt.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a szervezeteknek, intézményeknek és intézeteknek, magánszemélyeknek, akik díjadományozással, különböző támogatásokkal, szervezőmunkával segítették a biennále sikeres megrendezését.

Sopron, 1991. március 22.Hirschler Rezső
Sopron város polgármestere