Hetedik alkalommal nyílik meg városunkban az Országos Érembiennále. Hasonlóan az eddigi, 1977 óta bemutatott tárlatokhoz, ez alkalommal is többségében új művekkel találkozhatunk a Lábasház tárlóiban; a klasszikus hagyományok követői mellett az új kifejezési formákat, lehetőségeket kereső alkotók munkáival. A résztvevők nagy többsége a rendszeresen visszatérők közé tartozik, de ismét sok tehetséges fiatallal bővült a kiállító művészek köre, és vannak hosszabb- rövidebb szünet után visszatérők is. S hagyomány már az is, hogy olyan új, néhol meghökkentő kísérletezések, a művészi kifejezési mód szokatlan formáját választó alkotások jelentkeznek, amelyek a Biennále talán egyik legvonzóbb tulajdonságát jelentik: a nyitottságot. Ezt különösen fontos hangsúlyozottan vállalni a mostani időszak forrongó változásai, mindenben a megújulást kereső szándékok közepette. A művészek érzékenysége, fogékonysága korunk, s benne társadalmunk ünnepi és mindennapi világának bemutatására törekvés az érmészetben is követhető. Ezért is örvendetes, hogy a korábbi évekhez hasonló mennyiségű alkotáson keresztül ismerkedhetnek meg az érdeklődők a kortárs magyar éremművészet legújabb eredményeivel. Egyúttal találkozhatnak már néhány - a jövő esztendő nevezetes történelmi dátumára készült - Mátyás király halálának 500. évfordulójára emlékező éremmel.
Sopron Város Tanácsa, s a biennále rendezésében kezdettől részt vállaló intézmények, szervezetek, a díj-adományozók azzal a reménnyel köszöntik a VII. Országos Erembiennále valamennyi résztvevőjét, látogatóját, hogy ez alkalommal is sikerült - az eredeti célkitűzésnek megfelelve - mindenki számára maradandó, tartalmas élményt biztosítani. Köszönet illet mindenkit, aki hozzájárult ehhez az eredményhez. Sopron - „A leghűségesebb város" - jó házigazdája kíván maradni a jövőben is a kortárs magyar éremművészet kétévenkénti seregszemléjének. Minden jószándékú segítséget, támogatást jó szívvel, köszönettel fogadunk.

MARKÓ JÓZSEF
Sopron Város Tanácsának elnöke