A soproni országos érembiennále 1985-ben ötödik alkalommal fogadja az ország jeles éremművészeit és alkotásaikat. Az érembiennále eddigi fennállása során nagyon sok művésznek nyújtott bemutatkozási lehetőséget, inspirált a speciális szobrászati műfaj területén jelentős alkotások létrehozására, gazdagította a magyar éremművészetet.
Az eddigi érembiennálék gazdag anyagot mutattak be. A kollekcióból összeállított válogatás bemutatásra került határainkon túl is, Moszkvában, Leningrádban, Berlinben és Drezdában. A külföldi érdeklődés, az ismételt nagyszámú jelentkezés, a bemutatott érmek százai jelzik, hogy a jó színvonalú „klasszikus érem” örök érték és a műfajban most is a hagyományos értéké a vezető szerep.
Sok volt mindig, és az idei bemutatón is jelentős számú a műfaj határait súroló alkotás, melyek hozzájárulnak a művészeti ág fejlődéséhez, hisz nélkülük - a formabontók nélkül - nem lenne művészi előrehaladás.
Úgy érzem, hogy az érembiennále jó lehetőséget teremt a hazai alkotóművészek seregszemléjének, hozzájárul megismerésükhöz. Városunk lakosságát és a hozzánk érkező vendégeinket pedig gyönyörködteti, neveli, részét képezve a nyári kulturális kínálatunknak.
Felszabadulásunk 40. évfordulójának évében ünnepi rendez-vényeink sorát gazdagítja az érembiennále. Bátran kijelenthetjük és városunk lakosaival együtt örülünk, hogy a jelenünket, értékeinket bemutató művészeti ág otthonra lelt nálunk. Reméljük, hogy a rendszeres bemutatók által mind szélesebb rétegekhez jut el az érem, hozzáférhetővé válik sokak számára és mindennapjainkat gazdagítja az élmény, vagy a megszerzett alkotás.
Városunk dolgozói, Tanácsunk és a Rendező Bizottság nevében köszöntőm a kiállító művészeket, a tárlat rendezőit. Köszönöm munkájukat és mindazok tevékenységét, akik e magas művészeti élményt nyújtó tárlat soproni megvalósításán munkálkodtak.

MARKÓ JÓZSEF
Sopron Város Tanácsának elnöke