A soproni érembiennále második alkalommal sorakoztatja fel a magyar érmészet legfrissebb alkotásait. E kiállítás módot ad arra, hogy megismerhessük, mi történik napjainkban e nagyon is speciális szobrászati kisműfaj berkeiben.
Az első biennále meglehetősen gazdag anyagot mutatott be. A nagyszámú, jó színvonalú „klasszikus” érem azt bizonyította, hogy a műfajban ma is a hagyományos érmeké a vezető szerep. Nem csoda ez, hiszen régóta azonos elvárás hívja életre e műveket; az ugyanis, hogy ünnepeinket, különleges alkalmainkat műtárgyak ajándékozásával szeretjük megbecsülni.
Ugyanekkor azt is láthattuk, hogy a megújulni, változni kész magatartás és akarat nem kíméli ezt a mégoly kötött műformát sem. Megjelentek és megjelennek ma is a műfaj határait feszegető alkotások. A kiállítás, az országos seregszemle jó lehetősége és otthona e változások bemutatásának is, melyek nélkül nincs emberi és művészi előrehaladás.
A második biennále gazdag anyaga, sokfélesége és változatossága, úgy hisszük, nem marad el az előzőtől. Ez már önmagában is olyan tény, amely igazolja ezen új művészi fórum megteremtésének és folytatásának jogosultságát.
Sopron város lakói, művészetet szerető és pártoló dolgozói nevében köszöntöm a kiállító művészeket, a kiállítás létrehozóit. Teszem ezt abban a reményben, hogy seregszemléjük a művészi élményen túl szakmai sikereket is, tanulságokat is eredményez, és ekkor elérte célját.

Dr. Erdély Sándor
Sopron város tanácselnöke