Sopron város hazánk műemlékekben egyik leggazdagabb városa. Kétezer éves múltja bizonyítja, hogy lakói mindig szerették és megbecsülték városukat és a művészeteket is. Még fokozottabban áll ez a ma élőkre, akik nemcsak az örökség megóvásán fáradoznak, hanem minden lehetőt szívesen megtesznek városuk fejlődéséért, kulturális, szellemi életének gazdagításáért. Építik-szépítik városunkat, szeretettel gyűjtik és megbecsülik mai életünk alkotásait, dokumentumait, művészeti emlékeit is. A múlt értékeinek megbecsüléséről az Európa-díj tanúskodik, s talán a ma értékeinek gyarapításáért és megbecsüléséért érte szabad királyi várossá nyilvánításának 700. évfordulóján az a megtisztelő elismerés, hogy a Kulturális Minisztérium, a Magyar Képzőművészek Szövetsége és a Győr-Sopron Megyei Tanács támogatásával itt kerülhet kétévenként megrendezésre az Országos Érembiennále. Sopron város nagy lelkesedéssel fogadta a megtisztelő feladatot, örömmel vállalta a vele járó gondokat és hagyományos művészetpártolásával adott méltó otthont ennek a nagyszerű seregszemlének. Büszkék is vagyunk erre a kitüntetésre, mert a Biennále nemcsak a 700. évforduló rendezvényeinek, hanem városunk kulturális életének mindig rangos eseménye lesz. Városunk művészeteket pártoló és szerető lakosaival együtt örülünk annak, hogy éppen ez, a reneszánszát élő, nagy hagyományokkal rendelkező képzőművészeti ág kerül nálunk rendszeres bemutatásra, amely talán a legérzékenyebben és legközvetlenebbül reagál életünk minden mozzanatára; hűen követi és kifejezi szocialista hazánk megmozdulásait, elért eredményeit; egyre szélesebb rétegekhez jut el, válik hozzáférhetővé.
Az országos érembiennále nagyszerű lehetőséget teremt a hazai alkotóművészek seregszemléjére, megismertetésére, városunk lakossága, az ide látogató hazai és külföldi vendégek tájékoztatására és gyönyörködtetésére. Városunk dolgozói, Tanácsa és a Rendezőbizottság nevében köszöntjük a kiállító művészeket, a tárlat művészeti rendezőit, és köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik e magas művészeti élményt nyújtó tárlatnak, országos bemutatónak soproni megvalósításán munkálkodtak.

Dr. Erdély Sándor
Sopron Város Tanácselnöke